HIfa är 28 år och bor i Bergsjön i Göteborg. Hon studerar juridik vid Göteborgs universitet och vill bli advokat.
Att hjälpa andra människor ligger henne varmt om hjärtat och alltid varit en självklarhet. Hifas familj flydde från Iran på 80-talet och har sedan de blev bofasta i Sverige själva öppnat sitt hem för flyktingar och asylsökande. På fritiden ägnar sig Hifa åt healing, meditation och yoga.

– Jag min familj använder våra egna svåra erfarenheter till att hjälpa andra människor.

Read More
Nicklas ElmrinComment